skip to Main Content

Co Jeszcze Można Wiedzieć o ATEX w Filtracji?


 

Producent sprzętu wykorzystywanego w potencjalnie niebezpiecznych warunkach zagrożonych wybuchem powinien swoje urządzenia wprowadzać na rynek wraz z certyfikatem ATEX (ATmosphères EXplosives).

Konieczność wykorzystywania ATEX jest regulowana na gruncie europejskiego, jednolitego rynku w ramach Europejskiej Dyrektywy 94/9/EC, która od kwietnia 2016 roku zostanie zastąpiona dyrektywą 2014/34/EU.

Regulacje ATEX dotyczą zarówno elektrycznego i mechanicznego sprzętu, jak również systemów ochrony do wykorzystywania na powierzchni, pod ziemią i innych morskich instalacjach.

Wszystkie sprzęty używane w warunkach potencjalnie zagrożonych wybuchem; maszyny, aparatury, stałe lub mobilne urządzenia, kontrolne elementy i związanie z nimi instrumenty i detektory lub systemy ochronne, które są przeznaczone do generowania, transferu, magazynowania, kontroli i konwersji energii lub przetwarzania materiału są objęte regulacjami dotyczącymi ATEX.

Dyrektywa określa dwie grupy sprzętu: Grupa 1 (sprzęt wykorzystywany w kopalniach), Grupa 2 (pozostały sprzęt).

Filtry, odciągi i inne, odpylające instalacje wykorzystywane w drzewnym i lakierniczym przemyśle, które można znaleźć w ofercie Nawara Serwis, należą do Grupy nr 2. Druga grupa podzielona jest na kilka podgrup, zwanymi „Kategoriami”.

Wybuchowa atmosfera to mieszanina powietrza, palnych gazów, oparów, pyłów, które po zapłonie rozprzestrzeniają się po całej powierzchni mieszaniny powietrza.

Sprzęt i ochronne systemy, które mają być wykorzystywane gdzie może występować wybuchowa mieszanka, powinny być zaprojektowane zgodnie z dyrektywą. Nawara Serwis wykonuje odpowiednie pomiary w trakcie projektowania i produkcji, które minimalizują powstawanie wybuchowej atmosfery.

Ryzyko wybuchu odpylającej instalacji rośnie w przypadku takich czynników jak: iskry, elektryczne przepięcia, energia akustyczna, wyładowania elektrostatyczne, przegrzanie sprzętu, wewnętrzne ciśnienie, błędy w montażu instalacji sprzętu.

Sprzęt zgodny z przepisami dyrektywy ATEX jest odpowiednio oznaczany. Certyfikat i logo ATEX wraz ze zgodą na ich wykorzystywanie i publikowanie są dostarczane przez certyfikującą organizację. Rozwiązania ATEX w instalacjach Nawara Serwis przeszły przez żmudny proces weryfikacji sprzętu i zgodności z dyrektywą ATEX pozytywnie.

Posiadanie certyfikatu ATEX w produktach firmy Nawara Serwis daje pewność spełnienia norm bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wybuchów; innymi słowy, są bezpieczne dla pracowników firm gdzie odpylające instalacje są zainstalowane.

 


Back To Top
Masz pytania? - napisz do nas.

Form is temporarily not available. Please visit our contact page.
X
Masz zapytanie?