skip to Main Content

Pył i Zagrożenia w Przypadku Braku Odpylania Przemysłowego


 

Na wielu produkcyjnych halach, pył to jeden z głównych problemów, który nie musi być tylko utrapieniem, ale nawet zagrożeniem życia.

Pył to małe drobinki unoszące się w powietrzu, które są tak lekkie i małe, że z łatwością wdychane są do organizmu człowieka przez nos i usta.

To właśnie rozmiar tych drobinek i ich chemiczny skład determinują oddziaływanie na zdrowie człowieka. Wyróżnia się główne dwa typy pyłów, choć podziałów jest więcej:

 1. Wdychalny,
 2. Respirabilny.

„Wdychalny pył” dotyczy większych drobinek, które w dużej mierze są filtrowane przez nos i gardło. „Respirabilny pył” to mniejsze drobinki docierające do płuc, a nawet innych organów. Długie przebywanie w zapylonym pomieszczeniu może być niebezpieczne.

Pylenie jest powodowane przez wiele czynników organicznych i nieorganicznych. Nieorganiczne pochodzą z metali, chemikaliów, kamieni, np. cement, węgiel, beton, talk, piasek, farby, lakiery. Organiczne z kolei pochodzą na przykład z tekstyliów, drewna, skór, zboża i mąki. W mieszaninie organicznych pyłów można znaleźć również zarodniki grzybów i drobnoustrojów.

Dwa najbardziej znane, zdrowotne problemy powodowane przez pył to nowotwór płuc, gardła i nosa oraz przewlekłe choroby płuc i oskrzeli, np. przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc. Do tego należy dołączyć inne choroby układu oddechowego jak astma i alergie, nie wykluczone nawet choroby serca. Niektóre choroby mogą rozwijać się powoli, latami nie dając oznak, a kiedy pojawią się pierwsze symptomy, na leczenie jest już za późno. Jeśli pracownik posiada chorobę układu oddechowego lub inną spowodowaną pyłem, nie może nadal pracować w zapylonym środowisku.

Firmy mają obowiązek kontrolować niebezpieczne substancje i koniecznie zadbać o bezpieczne wykonywanie prac, zapewniając przy tym zdrowe miejsce pracy. Oznacza to, że nie wystarczy założyć pracownikom masek na twarz i pozwalać im pracować w zapylonym środowisku. W pierwszej kolejności należy upewnić się, aby powietrze podczas pracy było jak najmniej zapylone. Rozwiązaniem są odciągowe instalacje zintegrowane z systemem filtracji.

Produktów z zakresu odpylania powietrza jest wiele, a do poprawnego odpylania nie wystarczy sam produkt, ale również właściwe jego zaprojektowanie i dopasowanie do potrzeb produkcyjnego procesu użytkownika, a także poprawny montaż.

Jak pracować bezpiecznie w zapylonych miejscach pracy?

Podążaj za instrukcjami zamieszczonymi przy materiałach powodujących pylenie i używaj ich zgodnie. Zwróć uwagę na przestrzeganie standardów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i eliminowanie zagrożeń mogących wystąpić podczas pracy, np. piktogramy informujące o założeniu odzieży ochronnej.

Usuwaj gromadzący się pył za pomocą odciągowych instalacji połączonych z filtrowaniem powietrza. Przed spożywaniem posiłków, zadbaj aby pracownicy mogli umyć ręce i twarz i aby ich odzież była oczyszczona z pyłu w drodze do domu.


Back To Top
Masz pytania? - napisz do nas.


  Imię i nazwisko*  Proszę wybrać temat zapytania

  Treść wiadomości

  X
  Masz zapytanie?