skip to Main Content

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest :
NAWARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebieniu, adres: ul. Strażacka 3a, Trzebień, 59-700 Bolesławiec

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail:  rodo@nawaraserwis.pl,

  1. Pana/Pani dane przetwarzane będą dla celów wysłania odpowiedzi na zadane pytania, w tym złożenia spersonalizowanej oferty, na podstawie żądania  podjęcia działań przez osobę, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym obsługę informatyczną dla Administratora Danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 m-cy od dnia wypełnienia formularza kontaktowego.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Panu także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Państwa żądania mogą być kierowane na wskazany wyżej adres e-mail lub składane osobiście u Administratora pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi wysyłanie odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytania oraz wysyłanie ofert.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
  7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych
  8. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.
Back To Top
Masz pytania? - napisz do nas.

Form is temporarily not available. Please visit our contact page.
X
Masz zapytanie?