skip to Main Content

Monter - serwisant

Elektryk - automatyk

W celu wzmocnienia naszych działów szukamy pracowników

PRACOWNIKA DZIAŁU AUTOMATYKI – (elektryk – automatyk)

Wymagania:

Praktyka przy eksploatacji urządzeń elektrycznych umiejętność budowania szaf sterowniczych gotowość do częstych wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycie nowych uprawnień
 • wysokie wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@nawaraserwis.pl lub osobiście w sekretariacie firmy.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli :

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na :

 • przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z obecną rekrutacją realizowaną przez Nawara Serwis s.c.
 • przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z przyszłymi rekrutacjami realizowanymi przez Nawara Serwis s.c.

Firma w procesie rekrutacji zobowiązuje się przestrzegać zasady równości szans i niedyskryminacji.

Klauzula Informacyjna Rekrutacji nowego pracownika.

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest :
Nawara Serwis s.c. Marzena i Rafał Nawara Trzebień, ul. Bolesławiecka 40, 59-700 Bolesławiec

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail:  rodo@nawaraserwis.pl,

a. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 221 k.p. w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora, oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych, pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody.

b. Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym usługi w zakresie udostępniania elektronicznych platform rekrutacyjnych oraz podmiotom świadczącym obsługę informatyczną dla Administratora.

c. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty pozyskania aplikacji rekrutacyjnej.

d. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez Nawara Serwis s.c.
e. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

g. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

i. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli :

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną rekrutacji, dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na:
 przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z obecną rekrutacją realizowaną przez Nawara Serwis s.c.
󠄚 przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z przyszłymi rekrutacjami realizowanymi przez Nawara Serwis s.c.
Back To Top
Masz pytania? - napisz do nas.


  Imię i nazwisko*  Proszę wybrać temat zapytania

  Treść wiadomości

  X
  Masz zapytanie?