skip to Main Content

ROZWIĄZANIA DLA LAKIERNI

ODCIĄG KLEJOWY KORAL

Odciąg klejowy jest urządzeniem wspomagającym jakość wytwarzania różnych wyrobów. Ma on za zadanie usunięcie z otoczenia wytwarzanych obiektów cząstki materiałów powlekających unoszących się w powietrzu, które nie trafiły na powierzchnię przedmiotu, a unosząc się, tworzą zagrożenie uszkodzenia wyrobu. Opary, które nie zostaną odessane, stanowią również zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w pomieszczeniu. Komora odciągowa usuwając większość rozpylonego w atmosferze materiału powlekającego, ma jednocześnie za zadanie odseparować od odsysanego powietrza cząsteczki materiału roboczego, przed odprowadzeniem zużytego powietrza do atmosfery. Służy temu zespół filtrów. Filtrowanie wstępne filtrem kartonowym ma za zadanie zatrzymać większość zanieczyszczeń stałych a filtrowanie zasadnicze – filtrem włókninowym – ma za zadanie zatrzymać pozostałe zanieczyszczenia. Dodatkowym zadaniem włókniny jest zapewnienie równomiernego odciągu powietrza przez całą powierzchnię filtra kartonowego. W wydmuchiwanym do atmosfery powietrzu, które zostało przefiltrowane, resztkowa zawartość pyłu nie powinna przekraczać więcej niż 3mg / m3. Zanieczyszczenia stałe, które nie zostaną odessane przez odciąg i opadną na podłoże należy opróżnić ręcznie lub przy użyciu przyrządów sprzątających.

WYBRANE REALIZACJE

DANE TECHNICZNE

Back To Top
Masz pytania? - napisz do nas.


    Imię i nazwisko*    Proszę wybrać temat zapytania

    Treść wiadomości

    X
    Masz zapytanie?