ODPYLANIE PRZEMYSŁOWE

FILTRY KUBEŁKOWE TOPAZ

W nadciśnieniowych systemach filtracji pyu0142u00f3w mou017cliwe jest zastosowanie pojemniku00f3w zasypowych, transportowanie materiau0142u do kontenera i powru00f3t powietrza do filtra poprzez instalacju0119, naprzemienne napeu0142nianie dwu00f3ch konteneru00f3w jak ru00f3wnieu017c bezpou015brednie zasypywanie materiau0142u do kontenera.

Instalacje filtruju0105ce firmy Nawara Serwis charakteryzuju0105 siu0119 szerokimi mou017cliwou015bciami ich zastosowania w praktyce. Budowa ich odzwierciedla wysoki poziom technologicznego zaawansowania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeu0144stwa i higieny pracy.

Wu0142au015bciwie dobrany system urzu0105dzeu0144 filtruju0105cych oraz staranny dobu00f3r tkaniny filtruju0105cej jest konieczny nie tylko dla ochrony ludzi i u015brodowiska. Skutkiem u017ale dobranej lub u017ale wyregulowanej instalacji filtruju0105cej jest niedostateczny efekt odciu0105gania, zwiu0119kszony pobu00f3r pru0105du, nadmierne zuu017cycie wku0142adu00f3w filtruju0105cych, nieodpowiednio oczyszczone, a nawet szkodliwe dla zdrowia powietrze powracaju0105ce na halu0119 produkcyjnu0105.

Przedstawiamy nowoczesne rozwiu0105zania, ktu00f3re pozwalaju0105 uniknu0105u0107 podobnych problemu00f3w.

WYBRANE REALIZACJE

DANE TECHNICZNE

TOPAZ

TOPAZ

Masz pytania? - napisz do nas.

Imię i nazwisko *

Proszę wybrać temat zapytania

Treść wiadomości

X
Masz zapytanie?