skip to Main Content

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015


 

Badania nad innowacyjnym systemem przemysłowej filtracji powietrza z wstępnym rozdzieleniem zanieczyszczeń.

W związku z planowaną realizacją przez firmę Nawara Serwis s.c. Marzena i Rafał Nawara projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, pn. „Badania nad innowacyjnym systemem przemysłowej filtracji powietrza z wstępnym rozdzieleniem zanieczyszczeń” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe nr 1 – 2015

Formularz ofertowy

W związku z rozstrzygnięciem przez Nawara Serwis s.c. Marzena i Rafał Nawara zapytania ofertowego nr 1, informujemy, że na wykonawcę działań opisanych w Zapytaniu wybrany został Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

AKTUALIZACJA 29.06.2015

 


Back To Top
Masz pytania? - napisz do nas.

Form is temporarily not available. Please visit our contact page.
X
Masz zapytanie?