skip to Main Content

Poddziałanie 3.2.1 Badanie na Rynek – POIR 2014 -2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR 2014-2020

Oś priorytetowa: 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Pod działanie: 3.2.1. Badanie na rynek

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowatorskiego systemu przemysłowej filtracji powietrza skierowanego do podmiotów produkcyjnych przemysłu drzewnego.

 

Cel projektu: Dywersyfikacja produktów firmy Nawara-Serwis w kierunku bardziej skomplikowanych technologicznie produktów o wyższej marży.

Beneficjent:
„NAWARA-SERWIS” S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA.

Wartość projektu:
Wydatki ogółem: 9 061 410,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 7 367 000,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 2 578 450,00 PLN
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 2 578 450,00 PLN

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnego w skali świata systemu filtracji przemysłowej dedykowanego dla przedsiębiorstw przemysłu drzewnego, który został opracowany przez „NAWARA-SERWIS” S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA w ramach przeprowadzonych prac B+R. Technologia została opracowana w ramach projektu badawczego realizowanego z udziałem dofinansowania UE w ramach konkursu Szybka Ścieżka organizowanego przez NCBR. Wdrażany produkt będzie wykorzystywał autorską, objętą ochroną patentową technologię pn. „Cyklon poprzeczny do odpylania gazu” nr patentu 231752

Celem realizacji projektu jest dywersyfikacja produktów firmy Nawara-Serwis w kierunku bardziej skomplikowanych technologicznie produktów o wyższej marży. Taką przewagę umożliwić może wdrożenie wyników przeprowadzanych prac badawczo-rozwojowych, w których powstają skuteczne i innowacyjne rozwiązania chronione patentem.

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowatorskiego systemu filtracji

Back To Top
Masz pytania? - napisz do nas.


    Imię i nazwisko*    Proszę wybrać temat zapytania

    Treść wiadomości

    X
    Masz zapytanie?