skip to Main Content

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”

Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”,

Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”

Tytuł projektu:
„Wdrożenie do produkcji przełomowego cyklonu poprzecznego nowej generacji.”

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy Nawara-Serwis s.c. nieznanego i niestosowanego wcześniej na świecie wysokosprawnego cyklonu poprzecznego nowej generacji oraz wprowadzenie do praktyki przedsiębiorstwa innowacyjnej metody produkcji ww. produktu.

Beneficjent:
„NAWARA-SERWIS” S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA.

Wartość projektu:
Wydatki ogółem: 5 338 200,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 4 340 000,000 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 1 736 000,00 PLN

Przedmiotem projektu jest:

1 – wprowadzenie do oferty firmy Nawara-Serwis s.c. nieznanego i niestosowanego wcześniej na świecie wysokosprawnego cyklonu poprzecznego nowej generacji.
2 – wprowadzenie do praktyki przedsiębiorstwa innowacyjnej metody produkcji ww. produktu.

Wysokosprawny produkt – cyklon poprzeczny nowej generacji – odpowiada na potrzeby podmiotów konkurujących na rynku drzewnym (odbiorców projektu). Dynamiczny rozwój tego rynku implikuje zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw przemysłu drzewnego oraz wzrost ilości wytwarzanych przez niego produktów, co skutkuje znacznym wzrostem ilości wytwarzanych przez niego odpadów i zanieczyszczeń.

Korzyściami wynikającymi z zastosowania innowacyjnego produktu jest:

 • obniżenie kosztów działania zakładów produkcyjnych przemysłu drzewnego poprzez m.in. zmniejszone koszty przestojów produkcyjnych powodowanych zanieczyszczeniem filtrów,
 • spadek energochłonności systemu filtracyjnego (tj. cyklonu poprzecznego) determinowanej ilością transportowanych w powietrzu zanieczyszczeń,
 • wydłużenie żywotności worków filtracyjnych, poprzez wytrącenie odpadów we wczesnych etapach filtracji.

Ponadto, dzięki skutecznemu oczyszczaniu powietrza ze szkodliwych dla zdrowia pyłów, m.in. rakotwórczych pyłów drewna twardego, innowacyjny system filtracji umożliwi zwiększenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych branży drzewnej.

Efektem projektu będzie wdrożenie do oferty firmy Nawara-Serwis s.c. wysokosprawnego cyklonu poprzecznego nowej generacji przy wykorzystaniu innowacyjnej metody produkcji ww. produktu.

Back To Top
Masz pytania? - napisz do nas.


  Imię i nazwisko*  Proszę wybrać temat zapytania

  Treść wiadomości

  X
  Masz zapytanie?