skip to Main Content

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Baner UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: I. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł projektu:
„Nowatorski system przemysłowej filtracji powietrza skierowany do podmiotów produkcyjnych przemysłu drzewnego”.

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego systemu przemysłowej filtracji powietrza ze wstępnym wydzielaniem grubych frakcji zanieczyszczeń stałych, który dzięki zaimplementowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjno-funkcjonalnych znajdzie zastosowanie w przemyśle drzewnym.

Beneficjent:
„NAWARA-SERWIS” S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA

Wartość projektu:
Wydatki ogółem: 2 472 258,66 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 2 472 258,66 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 1 369 971,55 PLN

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowatorskiego systemu przemysłowej filtracji powietrza ze wstępnym wydzielaniem grubych w przemyśle drzewnym. Proponowane przez Wnioskodawcę rozwiązania w postaci pierścieni redukcyjnych oraz płyt kierujących przyczynią się do istotnego zwiększenia skuteczności jego działania.

System filtracji przystosowany zostanie do wymagań przemysłu drzewnego, którego dynamiczny rozwój implikuje zwiększenie mocy produkcyjnych firm meblarskich oraz wzrost ilości wytwarzanych przez nie produktów, co skutkuje znacznym wzrostem ilości generowanych odpadów o zróżnicowanym stopniu rozdrobnienia.

Korzyściami wynikającymi z zastosowania systemu filtracyjnego z wstępnym wydzielaniem grubych frakcji zanieczyszczeń stałych będą:

 • znaczna poprawa skuteczności odpylania filtracyjnego dla wszystkich grup materiału odpadowego;
 • obniżenie kosztu działania zakładów produkcyjnych przemysłu drzewnego poprzez zmniejszenie kosztów przestojów produkcyjnych powodowanych zanieczyszczeniem filtrów;
 • spadek energochłonności systemu filtracyjnego, determinowany ilością transportowanych w powietrzu zanieczyszczeń;
 • wydłużenie żywotności worków filtracyjnych (wynikające z wytrącenia odpadów we wczesnych etapach filtracji).

Ponadto, dzięki skutecznemu odpyleniu powietrza, nowatorski system filtracji umożliwi zwiększenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych.

Back To Top
Masz pytania? - napisz do nas.


  Imię i nazwisko*  Proszę wybrać temat zapytania

  Treść wiadomości

  X
  Masz zapytanie?