SKUTECZNY POZIOM FILTRACJI ♦ ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ SYSTEMU ♦ ZAAWANSOWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ATEX

W nadciśnieniowych systemach filtracji pyłów możliwe jest zastosowanie pojemników zasypowych, transportowanie materiału do kontenera i powrót powietrza do filtra poprzez instalację, naprzemienne napełnianie dwóch kontenerów jak również bezpośrednie zasypywanie materiału do kontenera.

Instalacje filtrujące firmy Nawara Serwis charakteryzują się szerokimi możliwościami ich zastosowania w praktyce. Budowa ich odzwierciedla wysoki poziom technologicznego zaawansowania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Właściwie dobrany system urządzeń filtrujących oraz staranny dobór tkaniny filtrującej jest konieczny nie tylko dla ochrony ludzi i środowiska. Skutkiem źle dobranej lub źle wyregulowanej instalacji filtrującej jest niedostateczny efekt odciągania, zwiększony pobór prądu, nadmierne zużycie wkładów filtrujących, nieodpowiednio oczyszczone, a nawet szkodliwe dla zdrowia powietrze powracające na halę produkcyjną.

Przedstawiamy nowoczesne rozwiązania, które pozwalają uniknąć podobnych problemów.

Poniżej zdjęcia filtrów w „kubełkowym” wariancie.

Dane Techniczne

WYBRANE MODELE, ZAPYTAJ O INNE

N/2020/20/100

 • Powierzchnia Filtracji: 100m2
 • Długość Worków Filtrów: 2000mm
 • Minimalna Wysokość: 5401mm
 • Maksymalna Wysokość: 6201mm
 • Średnica Worków Filtrujących: 160mm
N/2020/25/125

 • Powierzchnia Filtracji: 125m2
 • Długość Worków Filtrów: 2000mm
 • Minimalna Wysokość: 6201mm
 • Maksymalna Wysokość: 6601mm
 • Średnica Worków Filtrujących: 160mm
N/2030/20/150

 • Powierzchnia Filtracji: 150m2
 • Długość Worków Filtrów: 2000mm
 • Minimalna Wysokość: 6246mm
 • Maksymalna Wysokość: 7046mm
 • Średnica Worków Filtrujących: 160mm

Zapytaj o inne modele filtrów oraz moduły: zwrotny, środkowy, z komorą wlotową.

ceznak
ex-atex
Wybrane Realizacje
Filtr Nadciśnieniowy2
Filtr Nadcisnieniowy2