Baner UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie: 3.2.1. Badanie na rynek

Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnego odpylacza strumieniowego.

Cel projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego odpylacza strumieniowego o niespotykanych dotychczas funkcjonalnościach.

Beneficjent: „NAWARA-SERWIS” S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA.

Wartość projektu:

Wydatki ogółem: 16.870.737,68 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 10.268.700,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 4.620.915,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 4.620.915,00 PLN

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnego w skali świata odpylacza strumieniowego, który został opracowany przez „NAWARA-SERWIS” S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA w ramach przeprowadzonych prac B+R.

Urządzenie znajdzie zastosowanie główne w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką drewna. Odpylacz skutecznie oczyści powietrze z wygenerowanych przez maszynę, do której zostanie podłączony, pyłów.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego odpylacza strumieniowego o niespotykanych dotychczas funkcjonalnościach. W wyniku jego realizacji, odbiorcy otrzymają skuteczne, wydajne urządzenie do filtrowania powietrza z zanieczyszczeń w konkurencyjnej cenie. Realizacja projektu przyczyni się zatem do zmniejszenia emisji pyłów.