Co Jeszcze Można Wiedzieć O ATEX W Filtracji?

Co Jeszcze Można Wiedzieć o ATEX w Filtracji?

Producent sprzętu wykorzystywanego w potencjalnie niebezpiecznych warunkach zagrożonych wybuchem powinien swoje urządzenia wprowadzać na rynek wraz z certyfikatem ATEX (ATmosphères EXplosives).

Konieczność wykorzystywania ATEX jest regulowana na gruncie europejskiego, jednolitego rynku w ramach Europejskiej Dyrektywy 94/9/EC, która od kwietnia 2016 roku zostanie zastąpiona dyrektywą 2014/34/EU.

Czytaj Dalej